NAVIMORNAVIMOR PLNAVIMOR ENNAVIMOR DENAVIMORNAVIMOR KGNAVIMOR
office@navimoryachting.pl
NASZA OFERTA

Pragniemy zaproponowa� Pa�stwu prze�ycie niezapomnianej przygody na jachtach pe�nomorskich lub luksusowych �odziach motorowych na wodach Zatoki Gda�skiej, w po��czeniu ze wspania�ymi imprezami na l�dzie. W zale�no�ci od �ycze� mog� by� inne akweny. Dysponujemy jednostkami luksusowymi, �aglowcami oraz jednostkami sportowymi - z mo�liwo�ci� noclegu, drobnym pocz�stunkiem lub pe�nym wy�ywieniem.

 Oferujemy:

 - ekscytuj�c� przygod�
 - pe�en relaks
 - przyjemnie sp�dzony czas
 - komfort pobytu i du�� przyjemno�� �eglowania
 

 Zapewniamy  prywatno�� :

 st�d nie znajdziecie Pa�stwo na naszej stronie galerii zdj�� z imprez i listy klientów.

Na �yczenie naszych Klientów przygotowujemy serwis filmowo-fotograficzny.

Niezale�nie od rejsów rekreacyjnych organizujemy:

 - spotkania biznesowe
 - okoliczno�ciowe
 - konferencyjno - szkoleniowe
 - integracyjne dla pracowników firm

To wszystko na jednostkach p�ywaj�cych w po��czeniu z imprezami na l�dzie z wy�mienit� kuchni�.

 Jachty i �odzie motorowe:

 Prowadzimy po�rednictwo w sprzeda�y i zakupie nowych i u�ywanych jachtów i �odzi motorowych. Oferujemy dogodne warunki transakcji. Je�eli zainteresuje Pa�stwa konkretna oferta z przedstawionych poni�ej prosimy w korespondencji powo�a� si� na jej numer referencyjny.

 - jachty nowe
 - jachty u�ywane
 - �odzie motorowe nowe
 - �odzie motorowe u�ywane

 Oferujemy do sprzeda�y jednostki na specjalne zamówienie wg indywidualnej dokumentacji